bessers wätter aus dänkt

en rächt sonnige nomittag in lozärn

gässle met gmüetlech wenig mönsche

d'hügü-schränzer lose - en gruess a tambourmajor chregu

s'grosi ond de grosätti hend öis s'letschtimou bsuecht

danke för de prosecco ond d'schänkeli

gässle met e huufe zueschouer

mer träffid s'gottee brigitte

gmüetlech i de wärmi es kafi trenke

danke för dine bsuech

es letschts mou gässle met öisem motto "teema"

es hed öis so vöu fröid gmacht

es hed so vöu mönsche es lächle is gsecht zouberet

mer hend teetris gschpöut

mer hend teesirup verteilt

mer hend tee-wörter gsuecht

mer hends rüüdig schön gha a de fasnacht

grende es letschts mou abzieh ond versorge

es feins znacht im setze

bi räge de monschtercorso luege

de andi hed öis begleitet

nomou d'näbelhüüler lose

ond de i de fasnacht 2020 ade säge

danke a alli wo met öis die ziit gfiiret hend

danke a alli wo met öis gschpöut hend

danke för die rüüdig schöni ziit